Våga bygga ut huset

Om du känner att du skulle vilja ha ett större hus kan det vara ett bra läge att bygga ut. Det är inte bara själva byggarbetet som ska utföras utan också en del planering innan.

Ritningar

Innan du börjar

För att undvika onödigt jobb ska du inte sätta igång och skissa innan du vad vilka restriktioner som finns för din utbyggnad. Börja därför med att ta reda på hurdan tillbyggnad du får göra enligt detaljplaneringen. Om du går till stadsplaneringskontoret får du veta hur stor utbyggnaden tillåts vara, hur den kan placeras och om det finns andra krav på utseende med mera. Först därefter kan du börja skissa upp hur utbyggnaden ska se ut samt vilket material som ska användas.

Storlek

Storleken bestäms som sagt av detaljplaneringen, men också av hur mycket extra utrymme du anser dig behöva samt av hur stor din budget är. Storleken på utbyggnaden eller antalet fönster har en större betydelse för slutkostnaden än kvaliteten på byggmaterialet.

Placering

När det gäller placeringen av utbyggnaden finns det mycket att ta hänsyn till. Förutom detaljplaneringen spelar det också stor roll hur marken ser ut. En bra grund är viktigt för att undvika sättningar längre fram i tiden. Annat att tänka på är om du vill ha morgon- eller kvällssol. Det kanske också finns träd du behöver ta ner för att få den önskade utsikten. Du måste också tänka på el- och telekablar samt vatten- och avloppsrör. Det går till exempel bra att bygga över dagvattenledningar medan elkablar behöver vara tillgängliga och därför inte får byggas över.

Använd rätt verktyg

För att arbetet ska gå smidigt är det viktigt att du använder dig av rätt verktyg när du exempelvis ska riva väggar. AMAS är specialiserade på demolering och återvinning. Hos dem kan du hitta bra demoleringsverktyg för rivning av såväl betong som trä.

Stil

Det viktigaste att tänka på när du väljer stil är att den ska passa ihop med den gamla byggnaden, men annars går det utmärkt att ha en modern utbyggnad till ett gammalt hus. På Byggahus.se hittar du fler tips som hjälper dig på traven.