Renovera en bostadsrätt – vad får man göra?

Renoveringsprojekt är inte bara något som planeras för villor; bostadsrätter renoveras regelbundet även de. Men då man bara ha nyttjanderätten av en lägenhet i en byggnad som ägs av bostadsrättsföreningen kan det ibland vara svårt att veta vad man får och inte får göra. 

Ett av de bästa tipsen för att få mer klarhet i detta är att först läsa föreningens stadgar. De ska förklara vad man får och inte får göra med sin lägenhet. Om det man själv hade planerat inte klarläggs i stadgarna är det rekommenderat att man tar kontakt med föreningen direkt och beskriver vad man hade tänkt att göra och sedan höra vad de säger.

Tillåtna renoveringar är också kopplade till fördelningen av ansvar i en bostadsrätt. Föreningen kan faktiskt inte neka en att göra en förändring eller förbättring av något som man själv ansvarar över. Men då till och med bostadsrättslagen lämnar utrymme för en del tolkningar händer det att bostadsrättshavare hamnar i tvister med sin förening angående något som renoveringar. Om dessa är går att lösa mellan parterna kan det vara klokt att anlita professionell hjälp.

En sak man dock alltid kan säga är att man har en skyldighet att kontakta föreningen innan man utför några renoveringar som berör kök, våtrum eller bärande väggar. Detta avser dock väsentliga renoveringar. Men behöver exempelvis inte kontakta föreningen om man vill måla om en bärande vägg eller sätta upp några hyllor på den.

En del saker i en lägenhet delas ansvaret mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Ett exempel på detta är fönstren. Medan bostadsrättshavaren får måla om insidan på fönstren, fixa beslag och sätta in persienner får de inte måla om utsidan eller ta beslutet att byta ut dem. Detta beror på att utsidan av fönstren är en del av byggnadens yttre och därmed föreningens ansvar.

I alla situationer där det är något oklart vad man får och inte får göra är det som sagt bäst att först läsa stadgarna och om det inte tydligt framgår vad som gäller ta kontakt med föreningen.