Måla om fasaden

Är det dags att fräscha upp fasaden? Den mest tåliga färg håller bara ett eller två decennier innan den behöver bättras på igen. Eller drömmer du kanske om att byta färg helt och hållet. Har du koll på vad som gäller innan du sätter igång? Ett misstag kan i många fall bli mycket kostsamt och tidsödande.

Att måla om huset på utsidan är en ganska tidsödande process som de allra flesta provat på åtminstone en gång i livet. Är huset målat med oljefärg måste huset först skrapas och tvättas innan det går att måla om. Slamfärg är enklare att hantera och kräver inte samma grundarbete innan ommålning utan det räcker oftast med bara en enklare borstning av fasaden. I gengäld måste huset då målas om oftare. Det går inte heller att måla en slamfärg utanpå en oljefärg.

Känner du att ett måleriprojekt är alldeles för tidsödande eller behöver goda råd från någon erfaren yrkesman så finns det företag att kontakta. De flesta erbjuder, förutom hjälp med målning, också konsultationer med allt från val av fasadfärg till hur du ska gå tillväga då ommålningen kräver många steg, framför allt om du valt att använda en oljefärg.

Planerar du kanske att byta färg på huset? I sådana fall kan du behöva ett nytt bygglov. Ditt hus är inte bara din egen angelägenhet utan påverkar i allra högsta grad dina grannar. Bor du i stadsplanerat område kan du behöva ansöka om nytt bygglov innan ommålningen. Är du osäker på vad som gäller för dig och ditt hus kan du alltid kontakta kommunen i förväg. Anta ingenting eftersom ett misstag kan kosta dig både tid och pengar. Skulle du måla om ditt hus i en annan färg och det senare visar sig att du behöver bygglov kommer du i värsta fall att bli tvungen att måla om hela fasaden i en annan färg.