Lägga nytt tak

Det brukar sägas att man ska konstruera saker nerifrån och upp, men när det kommer till husbyggen är faktiskt taket en av de viktigaste delarna att få rätt. Det är där som en stor del av slitaget sker, och om taket är dåligt är risken stor för att även resten av huset tar skada.

Sverige är ett land med stora väderomslag, vilket gör att det här är särskilt viktigt att ta hänsyn till material och konstruktion av tak. Om du bor i norra Sverige behöver du exempelvis se till att taket klarar av stora mängder snö, som faller över hustaken varje vinter. I kustområden över hela landet är det kanske hård blåst som är problemet istället. Att anpassa sitt tak till rådande klimat är en grundförutsättning för att du ska slippa bli missnöjd i framtiden.

När du ska lägga nytt tak har du ett antal alternativ att välja emellan. Ett vanligt val är tegelpannor, som du lägger på taket och bildar en snygg konstruktion. Nackdelen är att takpannor kan kosta en hel del – speciellt om du har ett stort hus och vill lägga nya pannor över hela taket. Dessutom finns alltid risken att tegelpannorna inte klarar av ovanliga väderförhållanden, som hård blåst. Att tegelpannor blåser ner kan utgöra en skaderisk för människor i närheten och det medför också onödigt extrajobb.

Ett alternativ till tegelpannor är plåttak. Det finns flera fördelar med att lägga plåt på ditt tak, där den största är att det är betydligt billigare än de andra alternativen. Det har också den stora fördelen att det är stryktåligt och du slipper därför oroa dig att något ska hända när du åker på semester eller när vintern kommer. Om du inte gillar plåtlooken finns möjligheten att lägga takplåt som liknar tegel.

Kom ihåg att det är oerhört viktigt att allt går korrekt till då man lägger nytt tak. Det kan därför vara en god idé att anställa professionella yrkesmän för att göra arbetet om du själv känner att du inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet i detta område.