Att hålla en bra inomhustemperatur

Medan det kan finnas en del variation kring vilken temperatur folk föredrar att ha inomhus, finns det också mycket som tyder på att vi trivs och fungerar bäst vid ganska tydliga gränser. Men det kan fortfarande finnas anledningar att variera temperaturen i vissa rum och under vissa förhållanden.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd angående temperatur inomhus beslutades det om i januari 2014 och det är fortfarande det många följer idag. Och enligt de bör temperaturen vara åtminstone 20 grader när man mäter med vanliga metoder vi har tillgång till i hemmet. I hus där det dock bor känsliga grupper, som exempelvis äldre, är det dock rekommenderat att hålla temperaturen minst 2 grader högre.

Beroende på huset och vilket uppvärmningssystem man har kan ju dock detta vara svårt att upprätthålla konstant. Speciellt på sommaren då huset så lätt kan värmas upp ytterligare. Och medan alla inte har möjligheten att installera någon sorts klimatanläggning för hela huset finns det fortfarande andra metoder som kan hjälpa.

Men samtidigt har studier även funnit att vi faktiskt sover bättre i svalare rum. Detta brukar ofta benämnas för temperaturer mellan 14-18 grader. Över 24 grader eller under 12 grader menar man dock påverkar sömnen negativt på ett eller annat vis. Att öppna ett fönster i sovrummet innan man går och lägger sig kan därför vara en bra idé.

För alla som bor i hyres- eller bostadsrätter är det dock viktigt att meddela fastighetsägaren om temperaturen är för hög eller för låg då värmesystemet är deras ansvar.